Låneräntor - bolån

Normalt kan du ta ett bottenlån på 75–85 procent av köpesumman. I tabellen nedan ser du våra cirkapriser för bolån inom Frispar Bolån upp till en belåningsgrad om 75 procent av marknadsvärdet. Räntan binder du mellan tre månader och tio år.

Vi tillämpar individuell prissättning för bolån, vilket innebär att din ränta kan bli lägre eller högre än de räntesatser som visas i tabellen. Din rådgivare ger dig ett förslag som utgår från din ekonomiska situation och att du samlar dina affärer hos oss.

Kontakta oss så diskuterar vi finansieringen av din bostad!

 

Låneräntor bolån – listpris

 

 

Lån (bindningstid)

Ränteändring 
2015-02-10 (procentenheter)

Räntesats %

3 mån

-0,16

2,01 %

1 år

-0,15

1,99 %

2 år

-0,25

1,99 %

3 år

-0,25

2,09 %

4 år

-0,25

2,34 %

5 år

-0,26

2,49 %

7 år

-0,24

2,85 %

10 år

-0,24

3,25 %

  

Tidigare ändringar

 
Datum

3 mån

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

7 år

10 år

2014-10-30

-0,20

-0,17

-0,10

-0,15

-0,14

-0,14

-0,14

-0,13

2014-10-16

-0,07

-0,07

-0,08

-0,11

-0,13

-0,16

-0,19

-0,20

2014-08-07

-0,00

-0,01

-0,08

-0,05

-0,07

-0,08

-0,10

-0,18

2014-07-08

-0,00

-0,21

-0,16

-0,15

-0,09

-0,11

-0,11

-0,05

2014-07-04

-0,25

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2014-06-10

-0,00

-0,05

-0,07

-0,18

-0,26

-0,20

-0,21

-0,14

2014-05-06

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,10

-0,10

-0,10

2013-12-18

-0,16

-0,14

-0,13

-0,11

-0,06

-0,03

-0,00

-0,00

2013-11-29

-0,05

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2013-11-21

-0,04

-0,09

-0,10

-0,12

-0,11

-0,10

-0,08

-0,03

2013-11-08

-0,00

-0,05

-0,11

-0,10

-0,13

-0,09

-0,05

-0,05

2013-10-29

-0,00

-0,00

-0,02

-0,06

-0,08

-0,13

-0,16

-0,12

2013-10-11

-0,00

-0,00

-0,09

-0,07

-0,03

-0,03

-0,00

-0,00

2013-08-30

-0,00

-0,00

+0,17

+0,25

+0,30

+0,30

+0,30

+0,25

2013-07-12

-0,07

-0,06

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2013-06-27

+0,05

+0,09

+0,10

+0,14

+0,18

+0,33

+0,38

+0,39

2013-05-22

-0,05

-0,05

-0,05

-0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

2013-04-26

-0,03

-0,07

-0,07

-0,08

-0,08

-0,08

-0,09

-0,08

2013-04-18

-0,00

-0,03

-0,03

-0,08

-0,10

-0,17

-0,20

-0,20

2013-01-09

-0,07

-0,05

+0,01

+0,09

+0,13

+0,15

+0,16

+0,15

2012-12-20

-0,20

-0,10

-0,05

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2012-11-13

-0,02

-0,11

-0,08

-0,09

-0,10

-0,10

-0,12

-0,12

2012-10-18

-0,05

-0,09

-0,07

-0,06

-0,04

-0,04

-0,03

-0,01

2012-10-09

-0,20

-0,25

-0,15

-0,17

-0,16

-0,18

-0,20

-0,17

2012-09-07

-0,21

-0,21

-0,18

-0,15

-0,13

-0,11

-0,08

-0,05

2012-08-29

-0,13 

-0,13 

-0,08 

-0,09 

-0,09

-0,09

-0,09

-0,11

2012-07-31

0,00

0,00

+0,17

+0,21

+0,22

+0,24

+0,27

+0,30

2012-07-24

0,00

-0,03

-0,07

-0,10

-0,11

-0,12

-0,11

-0,11

2012-07-18

-0,05

-0,07

-0,07

-0,05

-0,05

-0,04

-0,06

-0,05

2012-07-10

-0,02

-0,11

-0,07

-0,11

-0,15

-0,22

-0,25

-0,25

2012-06-20

+0,01

+0,04

+0,05

+0,06

+0,08

+0,11

+0,12

+0,12

2012-05-29

-0,01

-0,02

-0,05

-0,06

-0,06

-0,05

-0,05

-0,05

2012-05-19

0,00

0,00

-0,09

-0,06

-0,08

-0,10

-0,11

-0,17

2012-05-09

0,00

0,00

-0,08

-0,14

-0,13

-0,13

-0,12

-0,06

2012-04-20

-0,12

-0,04

+0,02

+0,01

+0,06

+0,08

+0,10

+0,02

2012-03-28

-0,06

-0,12

+0,02

+0,07

+0,12

+0,08

+0,08

+0,10

2012-02-17

-0,15

-0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012-02-03

-0,07

-0,03

-0,06

-0,06

-0,10

-0,11

-0,12

-0,10

2012-01-26

-0,05

0,00

0,05

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00 

 

Uppgifter om räntor, priser och kurser på denna webbplats är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är helt uttömmande eller helt uppdaterat. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Banken ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av webbplatsen.