Låneräntor - bolån

Normalt kan du ta ett bottenlån på 75–85 procent av köpesumman. Räntan binder du mellan tre månader och tio år.

Vi tillämpar individuell prissättning för bolån, vilket innebär att din ränta kan bli lägre eller högre än de räntesatser som visas i tabellen. 

Kontakta oss så diskuterar vi finansieringen av din bostad

Aktuella bolåneräntor - Swedbank Hypotek>>

 Tidigare ändringar

 
Datum

3 mån

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

7 år

10 år

2014-10-30

-0,20

-0,17

-0,10

-0,15

-0,14

-0,14

-0,14

-0,13

2014-10-16

-0,07

-0,07

-0,08

-0,11

-0,13

-0,16

-0,19

-0,20

2014-08-07

-0,00

-0,01

-0,08

-0,05

-0,07

-0,08

-0,10

-0,18

2014-07-08

-0,00

-0,21

-0,16

-0,15

-0,09

-0,11

-0,11

-0,05

2014-07-04

-0,25

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2014-06-10

-0,00

-0,05

-0,07

-0,18

-0,26

-0,20

-0,21

-0,14

2014-05-06

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,10

-0,10

-0,10

2013-12-18

-0,16

-0,14

-0,13

-0,11

-0,06

-0,03

-0,00

-0,00

2013-11-29

-0,05

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2013-11-21

-0,04

-0,09

-0,10

-0,12

-0,11

-0,10

-0,08

-0,03

2013-11-08

-0,00

-0,05

-0,11

-0,10

-0,13

-0,09

-0,05

-0,05

2013-10-29

-0,00

-0,00

-0,02

-0,06

-0,08

-0,13

-0,16

-0,12

2013-10-11

-0,00

-0,00

-0,09

-0,07

-0,03

-0,03

-0,00

-0,00

2013-08-30

-0,00

-0,00

+0,17

+0,25

+0,30

+0,30

+0,30

+0,25

2013-07-12

-0,07

-0,06

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2013-06-27

+0,05

+0,09

+0,10

+0,14

+0,18

+0,33

+0,38

+0,39

2013-05-22

-0,05

-0,05

-0,05

-0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

2013-04-26

-0,03

-0,07

-0,07

-0,08

-0,08

-0,08

-0,09

-0,08

2013-04-18

-0,00

-0,03

-0,03

-0,08

-0,10

-0,17

-0,20

-0,20

2013-01-09

-0,07

-0,05

+0,01

+0,09

+0,13

+0,15

+0,16

+0,15

2012-12-20

-0,20

-0,10

-0,05

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2012-11-13

-0,02

-0,11

-0,08

-0,09

-0,10

-0,10

-0,12

-0,12

2012-10-18

-0,05

-0,09

-0,07

-0,06

-0,04

-0,04

-0,03

-0,01

2012-10-09

-0,20

-0,25

-0,15

-0,17

-0,16

-0,18

-0,20

-0,17

2012-09-07

-0,21

-0,21

-0,18

-0,15

-0,13

-0,11

-0,08

-0,05

2012-08-29

-0,13 

-0,13 

-0,08 

-0,09 

-0,09

-0,09

-0,09

-0,11

2012-07-31

0,00

0,00

+0,17

+0,21

+0,22

+0,24

+0,27

+0,30

2012-07-24

0,00

-0,03

-0,07

-0,10

-0,11

-0,12

-0,11

-0,11

2012-07-18

-0,05

-0,07

-0,07

-0,05

-0,05

-0,04

-0,06

-0,05

2012-07-10

-0,02

-0,11

-0,07

-0,11

-0,15

-0,22

-0,25

-0,25

2012-06-20

+0,01

+0,04

+0,05

+0,06

+0,08

+0,11

+0,12

+0,12

2012-05-29

-0,01

-0,02

-0,05

-0,06

-0,06

-0,05

-0,05

-0,05

2012-05-19

0,00

0,00

-0,09

-0,06

-0,08

-0,10

-0,11

-0,17

2012-05-09

0,00

0,00

-0,08

-0,14

-0,13

-0,13

-0,12

-0,06

2012-04-20

-0,12

-0,04

+0,02

+0,01

+0,06

+0,08

+0,10

+0,02

2012-03-28

-0,06

-0,12

+0,02

+0,07

+0,12

+0,08

+0,08

+0,10

2012-02-17

-0,15

-0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012-02-03

-0,07

-0,03

-0,06

-0,06

-0,10

-0,11

-0,12

-0,10

2012-01-26

-0,05

0,00

0,05

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00 

 

Uppgifter om räntor, priser och kurser på denna webbplats är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är helt uttömmande eller helt uppdaterat. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Banken ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av webbplatsen.