Låneräntor - bolån

Normalt kan du ta ett bottenlån på 75–85 procent av köpesumman. Räntan binder du mellan tre månader och tio år.

Kontakta oss så diskuterar vi finansieringen av din bostad.

Aktuella bolåneräntor vid nyutlåning - Swedbank Hypotek (extern hemsida) >>

Genomsnittlig boränta per månad

I tabellen ser du den genomsnittliga boräntan per månad. Den baseras på de räntor våra kunder fått på sina bolån och på bolån som har villkorändrats under respektive månad.

Månad 3  mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5  år 7 år  10 år 

201508

1,50 1,51 1,65 1,86 2,23 2,51 2,95  

201507

1,54 1,39   2,04        

201506

1,60 1,64 1,79 1,91 2,20 2,35   3,48

201505

1,69 1,74 1,83 1,92 2,35 2,60 2,92  

Varför genomsnittsränta? 
Från och med 1 juni 2015 ska svenska banker, enligt ett krav från Finansinspektionen, månadsvis redovisa sina genomsnittsräntor per bindningstid. Syftet är att öka möjligheten för kunder att jämföra olika bankers ränta. Tänk dock på att genomsnittsräntan påverkas av många olika faktorer, till exempel bankens kunders belåningsgrad och ränteändringar under aktuell period. Den räntan du kan få idag är alltså inte alltid jämförbar med föregående månads genomsnittsränta.

Tidigare ändringar - FriSpar Bostadslån

 
Datum

3 mån

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

7 år

10 år

2015-08-04

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,05

-0,07

-0,10

2015-06-17

-0,00

-0,00

+0,10

+0,20

+0,20

+0,25

+0,25

+0,25

2015-06-01

-0,10

-0,10

-0,07

-0,10

-0,09

-0,10

-0,08

-0,07

2015-05-07

-0,00

-0,00

+0,10

+0,20

+0,22

+0,30

+0,35

+0,40

2015-03-31

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,15

-0,10

2015-02-10

-0,16

-0,15

-0,25

-0,25

-0,25

-0,26

-0,24

-0,24

2014-10-30

-0,20

-0,17

-0,10

-0,15

-0,14

-0,14

-0,14

-0,13

2014-10-16

-0,07

-0,07

-0,08

-0,11

-0,13

-0,16

-0,19

-0,20

2014-08-07

-0,00

-0,01

-0,08

-0,05

-0,07

-0,08

-0,10

-0,18

2014-07-08

-0,00

-0,21

-0,16

-0,15

-0,09

-0,11

-0,11

-0,05

2014-07-04

-0,25

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2014-06-10

-0,00

-0,05

-0,07

-0,18

-0,26

-0,20

-0,21

-0,14

2014-05-06

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,10

-0,10

-0,10

2013-12-18

-0,16

-0,14

-0,13

-0,11

-0,06

-0,03

-0,00

-0,00

2013-11-29

-0,05

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2013-11-21

-0,04

-0,09

-0,10

-0,12

-0,11

-0,10

-0,08

-0,03

2013-11-08

-0,00

-0,05

-0,11

-0,10

-0,13

-0,09

-0,05

-0,05

2013-10-29

-0,00

-0,00

-0,02

-0,06

-0,08

-0,13

-0,16

-0,12

2013-10-11

-0,00

-0,00

-0,09

-0,07

-0,03

-0,03

-0,00

-0,00

2013-08-30

-0,00

-0,00

+0,17

+0,25

+0,30

+0,30

+0,30

+0,25

2013-07-12

-0,07

-0,06

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2013-06-27

+0,05

+0,09

+0,10

+0,14

+0,18

+0,33

+0,38

+0,39

2013-05-22

-0,05

-0,05

-0,05

-0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

2013-04-26

-0,03

-0,07

-0,07

-0,08

-0,08

-0,08

-0,09

-0,08

2013-04-18

-0,00

-0,03

-0,03

-0,08

-0,10

-0,17

-0,20

-0,20

2013-01-09

-0,07

-0,05

+0,01

+0,09

+0,13

+0,15

+0,16

+0,15

2012-12-20

-0,20

-0,10

-0,05

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

2012-11-13

-0,02

-0,11

-0,08

-0,09

-0,10

-0,10

-0,12

-0,12

2012-10-18

-0,05

-0,09

-0,07

-0,06

-0,04

-0,04

-0,03

-0,01

2012-10-09

-0,20

-0,25

-0,15

-0,17

-0,16

-0,18

-0,20

-0,17

2012-09-07

-0,21

-0,21

-0,18

-0,15

-0,13

-0,11

-0,08

-0,05

2012-08-29

-0,13 

-0,13 

-0,08 

-0,09 

-0,09

-0,09

-0,09

-0,11

2012-07-31

0,00

0,00

+0,17

+0,21

+0,22

+0,24

+0,27

+0,30

2012-07-24

0,00

-0,03

-0,07

-0,10

-0,11

-0,12

-0,11

-0,11

2012-07-18

-0,05

-0,07

-0,07

-0,05

-0,05

-0,04

-0,06

-0,05

2012-07-10

-0,02

-0,11

-0,07

-0,11

-0,15

-0,22

-0,25

-0,25

2012-06-20

+0,01

+0,04

+0,05

+0,06

+0,08

+0,11

+0,12

+0,12

2012-05-29

-0,01

-0,02

-0,05

-0,06

-0,06

-0,05

-0,05

-0,05

2012-05-19

0,00

0,00

-0,09

-0,06

-0,08

-0,10

-0,11

-0,17

2012-05-09

0,00

0,00

-0,08

-0,14

-0,13

-0,13

-0,12

-0,06

2012-04-20

-0,12

-0,04

+0,02

+0,01

+0,06

+0,08

+0,10

+0,02

2012-03-28

-0,06

-0,12

+0,02

+0,07

+0,12

+0,08

+0,08

+0,10

2012-02-17

-0,15

-0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012-02-03

-0,07

-0,03

-0,06

-0,06

-0,10

-0,11

-0,12

-0,10

2012-01-26

-0,05

0,00

0,05

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00 

 

Uppgifter om räntor, priser och kurser på denna webbplats är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är helt uttömmande eller helt uppdaterat. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Banken ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av webbplatsen.