Tre korta steg

Vår uppgift är att tillsammans med dig utarbeta en individuell plan för din totala ekonomi. Din Private Banker engagerar sig aktivt för att rådgivning och förvaltning når de mål ni satt upp för dig och din familj.

1. Behovsanalys

Under det första mötet med dig som ny kund går vi igenom din ekonomiska situation, behov, önskemål och planer för framtiden – en behovsanalys. Vi belyser även synen på risk och avkastning.

2. Finansiell plan

Därefter utarbetar och presenterar vi en långsiktig strategi för att möta de framtida behoven och målen – en finansiell plan. Den ligger sedan till grund för den fortsatta rådgivningen och de beslut som ska fattas om placering i olika produkter. Vi gör också en översikt över framtida inkomster från pensioner, försäkringar med mera.

3. Fortlöpande rådgivning

Vi hjälper dig att få en heltäckande strategi för placeringar och förvaltning av ditt kapital. Din Private Banker ger dig fortlöpande rådgivning och har tillgång till andra experter inom bankens nätverk, till exempel specialister på skattefrågor och företagsjuridiska frågor. Arbetet är långsiktigt och du kan alltid vända dig till din Private Banker om det är något du vill diskutera.

"Vårt uppdrag är att ha en helhetssyn på kundens ekonomi och se till att kunden har rätt placeringar i förhållande till önskad riskprofil."

"Det viktigaste i en kundkontakt är att ha en öppen dialog och att engagera sig aktivt i kundens hela ekonomiska situation."